کفی و ممانعت کننده فلزات از خوردگی

کفی و ممانعت کننده فلزات از خوردگی
کفی و ممانعت کننده فلزات از خوردگی
کفی و ممانعت کننده فلزات از خوردگی در اسید NiGo 1504 آلمان

ممانعت‌کننده‌ها افزودنی‌هایی هستند که با ایجاد تغییر و تحول بر روی سطح فلزات، محیط و یا هر دو خوردگی را تحت کنترل در آورده و زمانیکه به مقدار خیلی کم به محیط خورنده افزوده می شوند سرعت خوردگی را کم میکند.
کفی و ممانعت کننده فلزات از خوردگی NiGo 1504  محصول کشور آلمان می باشد که با افزودن مقادیر کمی از این محصول به اسید و یا مخلوط اسید های رقیق شده (  زنگ بر، فروکلین و... که در مرحله آماده سازی قطعات جهت آبکاری مورد استفاده قرار می گیرد) اثرات خوردگی در سطح فلزات و آسیب رساندن به سطح فلز پایه که ناشی از قرار گرفتن قطعات در این اسیدها بوده است، را از بین خواهد برد.

ویژگی های محصول:

سازگاري با ديگر مواد شيميايی
پايداري در برابر دما
اثر بخشی بسیار بالا
مصرف پایین