مس اسیدی براق آلمان

مس اسیدی  براق آلمان
مس اسیدی  براق آلمان
پروسه مس اسیدی براق NiGo 5161  شرکت HSO آلمان
HSO CU-HD 500 / 600 One Step

پروسه مس اسیدی براق NiGo 5161 محصول شرکت HSO آلمان، بر پایه اسید سولفوریک به منظور ایجاد پوششی بسیار براق و آیینه ای، یکنواخت، با قابلیت پرکنندگی، توان پرتاب و سرعت پوشش دهی بالا، در تمام نواحی دانسیته جریان حتی نواحی دانسیته جریان پایین مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو می تواند تمامی خلل و فرج قطعات ریختگی را نیز بپوشاند. پوشش مس حاصل از این فرآیند فاقد تخلخل، شکل پذیر و از مقاومت به خوردگی بسیار بالایی برخوردار می باشد
در این پروسه جهت مصارف 10/000  آمپر ساعت دو روش برای مصارف افزودنی ها وجود دارد که میتوان یکی از دو روش زیر را انتخاب و طبق آن عمل کرد. روش دوم بیشتر جهت سهولت در انجام کار می باشد.

پروسه چهار جزئی مس اسیدی NiGo 5161
این پروسه دارای سه جزء براقی جزء A, B ، محلول ساخت به همراه کفی مس اسیدی می باشد که افزودن کفی ضروری نمی باشد.

افزودنی ها

کد

براقی مس اسیدی جزء  A      Cu – HD- 500

NiGo 5161

براقی مس اسیدی جزء  B       Cu – HD- 500

NiGo 5162

محلول ساخت مس اسیدی      Cu – HD- 500

NiGo 5135

کفی مس اسیدی                 Cu – HD - 500

NiGo 5131


پروسه تک جزئی مس اسیدی NiGo 5157 آلمان

این پروسه تک جزئی فقط جهت مصارف 10/000 آمپر ساعت استفاده می شود و بیشتر جهت سهولت در انجام کار می باشد.

افزودنی ها

کد

 براقی مس اسیدی تک جزئی Cu – One Step  

NiGo 5157